Arduino
Raspberry Pi
Orange Pi
Odroid
Banana Pi
Micro:bit